porno
3. Uluslararası Kamu İhale Hukuku Kongresi
Ana Sayfa Köşe Yazıları, Manşet, Son Dakika 25.03.2016 1910 Görüntüleme

Doç. Dr. Murat Aydoğdu Köşe Yazılarıyla Hukuk Haber’de

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat AYDOĞDU köşe yazılarıyla Hukuk Haber’de!

Doç. Dr. Murat AYDOĞDU’nun akademik özgeçmişi şöyle:

1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Doç. Dr. Murat AYDOĞDU, 1995 yılında aynı Fakülte’de Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olmuştur.

1998 yılında yayımladığı  “4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Kapıdan Satışlar” konulu yüksek lisans teziyle, 1999 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından resen aday gösterilerek, eser dalında “3. Türkiye Tüketici Ödülü” almıştır.

Halen, DEÜ Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  olan Doç. Dr. Murat AYDOĞDU’nun temel çalışma alanları, Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku olup, bu alanlar içinde de özellikle Tüketici Hukuku ve Aile Hukuku üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

 

Akademik Özgeçmiş

1970 İzmir doğumlu olan, 1993 yılında DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Murat AYDOĞDU, 1995 yılı sonunda aynı Fakülte’de  Medeni Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu.

AYDOĞDU, 1994 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini “4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Kapıdan Satışlar” konulu yüksek lisans teziyle 1997 yılında tamamladı. 1998 yılında yayımladığı teziyle, 1999 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından resen aday gösterilerek, eser dalında “3. Türkiye Tüketici Ödülü” aldı.

AYDOĞDU, 1999 yılında başladığı doktora eğitimini “Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlâtlık İlişkisinin Kurulması” konulu doktora teziyle 2004 yılında tamamladı. Tezine eklemeler yaparak, 2006 yılında “Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlât Edinme” olarak yayımladı.

2006 yılında Medeni Hukuk Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanmıştır.

Almanya’da, 1997-1998 yılları arasında Münster şehrinde on ay, 2001-2002 yılları arasında Mannheim şehrinde on ay ve 2007 yılında Osnabrück şehrinde 3 ay olmak üzere bilimsel faaliyetlerde bulunmuştur.

Halen Doçent olarak öğretim üyeliği faaliyetini DEÜ. Hukuk Fakültesinde yürütmekte, Profesörlük çalışmalarını devam ettirmekte olup bir yıl içinde Profesörlük kadrosuna başvurmayı düşünmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku olup, bu alanlar içinde de özellikle Tüketici Hukuku ve Aile Hukuku  üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

 1. Kitaplar /Tezler

Kitaplar :

 • Borçlar Özel Hukuku-Özel Borç İlişkileri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Gözönüne Alınarak Şema ve Tablolarla Açıklamalı Özel Borç İlişkileri Ders Kitabı, 6.bası, İzmir 2015  (Prof.Dr. Nevzat KOÇ ve Y.Doç.Dr. Nalan KAHVECİ ile birlikte).
 •  Tüketici Hukuku Dersleri, Ankara 2015.
 • Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 2.Baskı, Ankara 2014 (Y.Doç.Dr.Nalan KAHVECİ ile birlikte).
 • Tüketici Kılavuzu – Hukuk Rehberi, İstanbul 2014.
 • Türk Borçlar Hukuku’nda Genel İşlem Koşullarının ve Tüketici Hukuku’nda Haksız Şartların Denetimi, Ankara 2014.
 • Türk Borçlar ve Türk Ticaret Hukukunda Yer Alan Faiz İle İlgili Düzenlemeler, 2. Baskı, Ankara 2014 (Y.Doç.Dr. Serkan AYAN ile birlikte).
 • Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, İzmir 2013 (Dr. Nalan KAHVECİ ile birlikte).
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku, Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri, Ana İlkeler, 2. Baskı, İzmir 2013 (Zevkliler, Aydın/Ertaş, Şeref/Havutcu,Ayşe/Cumalıoğlu, Emre ile birlikte).
 • Yasadan ve Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı, Ankara 2013.
 • Konut Finansman Sistemi (Mortgage), Sistemin Tüketici Hukukuna Etkileri ve Sistemde Yer Alan Menkul Kıymetler, Ankara 2010.
 • Borçlar Özel Hukuku-Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları, İzmir 2014, Genişletilmiş 5. Baskı (Prof.Dr. Nevzat KOÇ ve Dr. Nalan KAHVECİ ile birlikte).
 • Borçlar Özel Hukuku-Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları, İzmir 2011, Genişletilmiş 4. Baskı (Prof.Dr. Nevzat KOÇ ile birlikte).
 • Tüketicinin Korunması Hukuku, Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Yargıtay Kararları ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004, Genişletilmiş 3. Baskı (Prof.Dr. Aydın ZEVKLİLER ile birlikte).
 • Tüketicinin Korunması Hukuku, Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Yargıtay Kararları ve İlgili Mevzuat, Ankara 2001, Genişletilmiş 2. Baskı (Prof.Dr. Aydın ZEVKLİLER ile birlikte).
 • Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Ankara 1998 (Prof.Dr. Aydın ZEVKLİLER ve Yrd.Doç.Dr. Hasan PETEK ile birlikte).
 • İçtihatlı – Notlu Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, İlgili Mevzuat ve Sözlük, İzmir 1997 (Prof.Dr. Şeref ERTAŞ ve Prof.Dr. Nevzat KOÇ ile birlikte).

Tezler :

 • Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin ve Nükleer Madde Taşıyanın Hukukî Sorumluluğu, Ankara 2009 (Doçentlik Yayını).
 • Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlât Edinme, Ankara 2009, Genişletilmiş 2. Baskı (Doktora Tezine Bilgi Eklenerek).
 • Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlât Edinme, İzmir 2006, 1. Baskı (Doktora Tezine Bilgi Eklenerek).
 • 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Kapıdan Satışlar, İzmir 1998 (Yüksek Lisans Tezi).
 1. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ, Konferans)
 2. Makaleler
 •  “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Akdettiği Kira Sözleşmelerinde Uygulanacak ve Uygulanmayacak Türk Borçlar Kanunu Hükümleri”, Hakemsiz Makale, İzmir Barosu Dergisi, Mayıs 2014, Sayı : 2 (2014/2), C.79, s.142-158.
 •  “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel İşlem Koşullarının Kişi Bakımından Uygulama Alanı”, Hakemli, Prof.Dr. Aydın ZEVKLİLER’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Cilt 8, Özel Sayı, 2013, s.571-621.
 • “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel İşlem Koşullarının Konu Bakımından Uygulama Alanı” Hakemli, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Yıl 2012, Sayı 2, Basım yılı 2013, s.1-50.
 •  “Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Sözleşmelerinde Kiracının Güvence (Depozito) Verme Borcu (TBK 342)”, Hakemli, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 14, Sayı: 1, 2012, s.1-53 (Basım Yılı: 2013).
 •  “Türk Borçlar Kanununda Faiz ile İlgili Düzenlemeler”, Hakemli, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl : 2010/1 (basım yılı 2011), Cilt 12, s.85-136. (http://web.deu.edu.tr/hukuk/egitimogretim/dergi/icindekiler12-1.htm)
 • “Konut Finansman Sistemi (Mortgage) ve Sözleşmeleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl : 2007/1, Cilt 9, s.1-32.
 • “Konut Finansman Sistemi (Mortgage) ve Sözleşmelerinin Tüketici Hukukuna Etkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl: 2007/Özel Sayı, Cilt 9, s.553-632.
 • “Cemaatlere (Azınlıklara) Ait Vakıfların Taşınmaz Mal Edinmeleri Sorunundaki Son Hukuki Durum”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl : 2008/1, Cilt III, s.197-253.
 • “Hizmet Akdinin Sona Ermesine İlişkin Olarak İbraname”, Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Yıl : 2002/1, s.711-733.
 • “Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Bakımından Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararların Rekabeti Sınırlaması (Engellemesi, Bozması veya Kısıtlaması)”, Prof. Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL Armağanı, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, Yıl:2001, s.13-29.
 • “Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukukuna Göre Franchise Anlaşmalarında Grup Muafiyeti”, Prof. Dr. Turhan Tufan YÜCE Armağanı, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, Yıl:2001, s.1-28.
 • “4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Ayıplı Mal veya Hizmetlerde Tüketicinin Korunması”, İzmir Barosu Dergisi, Yıl 1997/4, s.28-81.
 • “İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip”, Prof. Dr. Şükrü POSTACIOĞLU’na Armağan, Yıl 1997, s.319-347.
 • “İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız İcrada Yetki İtirazı”, Manisa Barosu Dergisi, Yıl 1994, Sayı 50, s.21-24.
 1. Tebliğler
 • Haksız Şartlara Karşı Tüketicinin Korunması, Dokuz Eylül Üniversitesi-Desem Tüketici Hukuku Sempozyumu, 03.04.2015 tarihli tebliğ.
 • Konut Finansman Sözleşmesi, Gediz Üniversitesi Tüketici Hukuku Sempozyumu, 20.12.2014 tarihli tebliğ.
 • Ayıplı Araç Satışlarında Tüketici Hakları, Özellikle Ayıplı Araç Değişimi ve İadelerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Sorumlu Kişi/Kişiler, 22.11.2014, 4. Tüketici Hukuku Kongresi, Tüketici Hukuku Enstitüsü, Üsküdar-İstanbul.
 • “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler”, İzmir Hukuk Merkezi, 23.01.2014 tarihli sunum.
 • Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliği ile 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren “6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Seminerleri”nin sekizincisi (19-20 ve 22-23 Kasım 2012 tarihli Sunumlar, Samsun) “Genel İşlem Koşulları Konulu Sunum” (http://www.taa.gov.tr/359-borclar-kanunu-tanitim-seminerleri-samsun.html, e.t.9.5.2013).
 • Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliği ile, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren “6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Seminerleri”nin dokuzuncusu (03-04 ve 06-07 Aralık 2012 tarihleri arasındaki sunumlar) “Genel İşlem Koşulları ve 6101 Sayılı Yürürlük Kanunu” konulu sunum http://www.taa.gov.tr/368-borclar-kanunu-tanitim-seminerleri-hatay.html (e.t.9.5.2013).
 • Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Nükleer Enerjinin Geleceği ve Hukuki Sorumluluk Paneli, Gazi Üniversitesi Hukuk Fak., 15 Aralık 2011.
 • Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Hukuki Yönleriyle Nükleer Enerjinin Dünü ve Bugünü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 06 Ekim 2011.
 • “Türk Borçlar Kanununda Faiz” -Marmara Üniversitesi Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu” 09.06.2011 (Tebliğ).
 • “Yasadışı Hayvan Ticareti” I.Hayvan Hakları Sempozyumu” Yaşar Üniversitesi Hukuk Fak. 2010 (Tebliğ).
 • “Tüketici Kredileri ve Kredi Kartlarında Yasal Açmazlar (Mortgage Kanunu ve Kredi Kartları Kanunları ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Karşılaştırması)”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Çarşamba Konferansları, Buca, Mart 2007.
 • “Evlat Edinmenin Koşulları ve Sonuçları”, İzmir Barosu Konferansı, Konak, Haziran 2006.
 • Karşılaştırmalı Hukukta Kartelleşme ve Tüketicinin Korunması”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Çarşamba Konferansları, Ocak 2001.

III. Konferanslar

 • Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Nükleer Enerjinin Geleceği ve Hukuki Sorumluluk Paneli, Gazi Üniversitesi Hukuk Fak., 15 Aralık 2011.
 • Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Hukuki Yönleriyle Nükleer Enerjinin Dünü ve Bugünü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 06 Ekim 2011.

Halen Verdiği Dersler

 1.  Lisans Dersleri
 • Borçlar Özel Hukuku (Örgün ve İkinci Öğretim); Medeni Hukuk (Adalet MYO)
 1.   Lisans Üstü (Yüksek Lisans – Doktora)
 • Enerji Sözleşmeleri, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı.
 • Enerji Sözleşmeleri-Giriş, Yaşar Üniversitesi Yüksek Lisans Enerji Hukuku Programı.
 • Nükleer Enerji Alanında Sorumluluk, Yaşar Üniversitesi Yüksek Lisans Enerji Hukuku Programı.

 

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

3. Uluslararası Kamu İhale Hukuku Kongresi
3. Uluslararası Kamu İhale Hukuku Kongresi